გიორგი ხელაშვილი


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი თავისუფალი უნივერსიტეტი
საყვარელი ენა -
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 13
რეგისტრაციის თარიღი 22.09.2019