მიხეილ დადიანი


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი 199
საყვარელი ენა C++
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 64
რეგისტრაციის თარიღი 15.12.2018