ვლადიმერ შატაკიშვილი


ქალაქი -
სასწავლებელი CU
საყვარელი ენა -
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 5
რეგისტრაციის თარიღი 12.12.2019