ვახო კოტორეიშვილი


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი
საყვარელი ენა ქართული
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 0
რეგისტრაციის თარიღი 30.12.2020