ლევან სამადაშვილი


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი Free University of Tbilisi
საყვარელი ენა C++
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 41
რეგისტრაციის თარიღი 07.09.2020