ვალერა ლიპარტელიანი


ქალაქი -
სასწავლებელი კავკასიის უნივერსიტეტი
საყვარელი ენა -
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 25
რეგისტრაციის თარიღი 19.02.2019