რატი თხილაიშვილი


ქალაქი -
სასწავლებელი CU
საყვარელი ენა -
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 233
რეგისტრაციის თარიღი 14.09.2020