ომარი ფირცხალაიშვილი


ქალაქი -
სასწავლებელი -
საყვარელი ენა -
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 75
რეგისტრაციის თარიღი 19.12.2018