ნიკოლოზ გუდაძე


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი კომაროვი №199
საყვარელი ენა სომხური
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 11
რეგისტრაციის თარიღი 22.12.2018