ნიკოლოზ მაღლაკელიძე


ქალაქი ქუთაისი
სასწავლებელი N41 საჯარო ანდრია რაზმაძის სახელობის სკოლაში
საყვარელი ენა ინგლისური
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 3
რეგისტრაციის თარიღი 10.06.2021