ნიკოლოზ ჯაოშვილი


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი კომაროვი
საყვარელი ენა C++
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 118
რეგისტრაციის თარიღი 26.01.2019