ნიკა კაცაძე


ქალაქი Tbilisi
სასწავლებელი Caucasus University
საყვარელი ენა -
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 7
რეგისტრაციის თარიღი 18.09.2019