ნიკოლოზ გაბრიაძე


ქალაქი ქუთაისი
სასწავლებელი 41 საჯარო სკოლა
საყვარელი ენა c++
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 128
რეგისტრაციის თარიღი 20.12.2018