ნიკოლოზ გაბრიაძე


ქალაქი ქუთაისი
სასწავლებელი 41 საჯარო სკოლა
საყვარელი ენა ქართული
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 66
რეგისტრაციის თარიღი 20.12.2018