ნიკა პალაგაშვილი


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი კავკასიის უნივერსიტეტი
საყვარელი ენა -
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 119
რეგისტრაციის თარიღი 17.09.2019