მიხეილ სოზიაშვილი


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი CST
საყვარელი ენა ქართული
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 85
რეგისტრაციის თარიღი 13.09.2019