მარიამ სოგოიანი


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი კავკასიის უნივერსიტეტი
საყვარელი ენა -
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 8
რეგისტრაციის თარიღი 19.12.2018