მიხეილ ბერიშვილი


ქალაქი -
სასწავლებელი კავკასიის უნივერსიტეტი, ელექტრონიკა და კომპიუტერული ინჟინერია
საყვარელი ენა c++
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 236
რეგისტრაციის თარიღი 16.09.2020