მარიამი გორგაძე


ქალაქი -
სასწავლებელი კავკასიის უნივერსიტეტი
საყვარელი ენა -
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 102
რეგისტრაციის თარიღი 20.09.2019