ლუკა რეხვიაშვილი


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი კომაროვი
საყვარელი ენა С++
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 92
რეგისტრაციის თარიღი 17.11.2019