ლუკა მოსიაშვილი


ქალაქი tbilisi
სასწავლებელი komarovi N199
საყვარელი ენა -
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 50
რეგისტრაციის თარიღი 18.12.2018