lukalukito

ჩემ შესახებ

ჩამოვფრინდი მარსიდანluka managadze


ქალაქი დედამიწა
სასწავლებელი ირმის ნახტომი
საყვარელი ენა უცხოპლანეტური
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 2
რეგისტრაციის თარიღი 26.12.2018