ლიკა ჩიტიშვილი


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი 161-ე საჯარო სკოლა
საყვარელი ენა c++
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 21
რეგისტრაციის თარიღი 25.12.2018