ლაშა gdf უთნელიშვილი


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი კავკასიის უნივერსიტეტი
საყვარელი ენა -
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 32
რეგისტრაციის თარიღი 21.12.2018