ლაშა gdf


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი კავკასიის უნივერსიტეტი
საყვარელი ენა -
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 25
რეგისტრაციის თარიღი 21.12.2018