ლაშა ნადირაშვილი


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი კავკასიის უნივერსიტეტი
საყვარელი ენა ქართული
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 15
რეგისტრაციის თარიღი 18.09.2021