ალეკო ხანთაძე


ქალაქი ქუთაისი
სასწავლებელი აწსუ
საყვარელი ენა c++, python
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 7
რეგისტრაციის თარიღი 25.12.2019