გიგი კაკაურიძე


ქალაქი ქუთაისი
სასწავლებელი კავკასიის უნივერსიტეტი
საყვარელი ენა python
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 63
რეგისტრაციის თარიღი 16.09.2022