ჯეკო ჩოფიკაშვილი


ქალაქი რუსთავი
სასწავლებელი კავკასიის უნივერსიტეტი
საყვარელი ენა Ruby
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 12
რეგისტრაციის თარიღი 14.01.2019