ილია სტურუა


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი თავისუფალი უნივერსიტეტი
საყვარელი ენა -
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 0
რეგისტრაციის თარიღი 31.01.2020