ირაკლი თულაშვილი


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი კავკასიის უნივერსიტეტი
საყვარელი ენა ქართული
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 72
რეგისტრაციის თარიღი 13.09.2019