ქრისტინე გაფრინდაშვილი


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი კავკასიის უნივერსიტეტი
საყვარელი ენა -
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 93
რეგისტრაციის თარიღი 17.09.2021