გიორგი ბლიაძე


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი Caucasus University
საყვარელი ენა C++
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 21
რეგისტრაციის თარიღი 03.11.2019