გიორგი აბულაძე


ქალაქი -
სასწავლებელი თავისუფალი უნივერსიტეტი
საყვარელი ენა -
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 18
რეგისტრაციის თარიღი 08.09.2020