გიორგი მურჯიკნელი


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი კომაროვი
საყვარელი ენა C++
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 104
რეგისტრაციის თარიღი 09.02.2019