გიორგი მურჯიკნელი


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი კომაროვი
საყვარელი ენა C++
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 88
რეგისტრაციის თარიღი 09.02.2019