გელა კირვალიძე


ქალაქი -
სასწავლებელი -
საყვარელი ენა ჯერ ქართული, შემდეგ ინგლისური
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 39
რეგისტრაციის თარიღი 16.01.2019