გელა კირვალიძე


ქალაქი -
სასწავლებელი -
საყვარელი ენა ქართული, ინგლისური
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 39
რეგისტრაციის თარიღი 16.01.2019