ავთო გაბისონია


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი თბილისის 133საჯარო სკოლა
საყვარელი ენა c++
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 22
რეგისტრაციის თარიღი 23.12.2018