გიგი ცირეკიძე


ქალაქი Kutaisi
სასწავლებელი CU
საყვარელი ენა C++
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 44
რეგისტრაციის თარიღი 13.09.2019