ელენე გოგიძე


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი კომაროვი
საყვარელი ენა -
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 39
რეგისტრაციის თარიღი 25.01.2019