დავითი ავალიშვილი


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი -
საყვარელი ენა ქართული
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 52
რეგისტრაციის თარიღი 17.10.2020