დემეტრე ბზეკალავა


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი 199 კომაროვის სკოლა
საყვარელი ენა c++
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 80
რეგისტრაციის თარიღი 17.06.2021