დათო არსენაშვილი


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი კომაროვი N199
საყვარელი ენა C++, Python
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 33
რეგისტრაციის თარიღი 07.05.2020