დათო ლეკვეიშვილი


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი კავკასიის უნივესიტეტი
საყვარელი ენა PHP
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 17
რეგისტრაციის თარიღი 18.12.2018