დათო ლეკვეიშვილი


ქალაქი -
სასწავლებელი კავკასიის უნივესიტეტი
საყვარელი ენა -
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 17
რეგისტრაციის თარიღი 18.12.2018