გიორგი ბურდული


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი -
საყვარელი ენა Python
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 0
რეგისტრაციის თარიღი 08.02.2019