ბესო მანაგაძე


ქალაქი ქუთაისი
სასწავლებელი #41 ფიზიკა-მათემატიკური
საყვარელი ენა C++
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 11
რეგისტრაციის თარიღი 26.12.2018