ბაკური კოხოძე


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი კავკასიის უნივერსიტეტი
საყვარელი ენა !=javascript
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 25
რეგისტრაციის თარიღი 18.12.2018