თემო ჟვანია


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი -
საყვარელი ენა C++
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 13
რეგისტრაციის თარიღი 28.02.2019