აკაკი დვალიშვილი


ქალაქი ქუთაისი
სასწავლებელი N41 ფიზიკა-მათემატიკის საჯარო სკოლა
საყვარელი ენა -
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 68
რეგისტრაციის თარიღი 22.10.2019