აკაკი გიორგაძე


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი კავკასიის უნივერსიტეტი
საყვარელი ენა რუსული და cPP
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 13
რეგისტრაციის თარიღი 14.10.2020