ირაკლი ტურაბელიძე


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი -
საყვარელი ენა C++, C#, Java
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 187
რეგისტრაციის თარიღი 07.03.2020