ცოტნე გიორგაძე


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი 199 კომაროვის სკოლა
საყვარელი ენა Python
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 24
რეგისტრაციის თარიღი 09.10.2020