თამარი ფეიქრიშვილი


ქალაქი თბილისი
სასწავლებელი კომაროვი
საყვარელი ენა c++
ამოხსნილი ამოცანების რ-ბა 114
რეგისტრაციის თარიღი 17.12.2018